Regále v predajni s obuvou spolu so zásobami

1106