Kontaktné údaje

Adresa:
Tandem plus crc, s.r.o.
Markušovská cesta 14
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

 

Telefón: +421 (53) 44 27 410

e-mail: tandem@tandem.sk
Web: www.tandem.sk

 

IČO: 31 696 287
DIČ: 2020503881
IČ DPH: SK2020503881

Kontaktný formulár

    Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 5178/V