Obchodné regále v predajni lakov

Axonometrický pohľad v zápultí