Policový regál v priestore

Policový regál – priestorová gondola