Pokladničný pult spolu s drevenými policami v zápultí

1610