Predajný presklený pult v predajni s keramikou

1606