Prístenná kombinovaná zostava drážkových panelov a presklenných pultov

1413